Voor Organisaties

Als bedrijf beschik je over een groep (nieuwe) medewerkers die in de toekomst de sleutelfuncties binnen het bedrijf gaan vervullen. Deze mensen wil je nu al voorbereiden middels een leiderschapsopleiding. Ze zijn leergierig, talentvol en open-minded. Hun gretigheid is een kwaliteit, maar ook een risico. Het gevaar dreigt dat ze vanuit loyaliteit ongemerkt de bestaande of zelfs oude bedrijfscultuur eigen maken. Organisatiecultuur is gebonden aan tijdsgeest. De organisatiecultuur van vroeger is niet geschikt voor nu, laat staan voor de toekomst.

Waar ben je naar op zoek?

Jij wilt dat deze speciale groep mensen opgeleid wordt tot rolmodellen voor de organisatiecultuur van de toekomst, maar:

 • Hoe krijg je nieuwe mensen waarbij hun potentieel optimaal benut wordt, wat bijdraagt aan vernieuwing, verfrissing en inspiratie voor de organisatie?
 • Hoe voorkom je dat ze verleid worden om zich te veel aan te passen aan de huidige bedrijfscultuur, waardoor een groot deel van hun potentiële talent verloren gaat?

Met het Authentiek Leiderschapsprogramma geef je de toekomstige top van het bedrijf voldoende handvatten voor deze toekomst.

Wat biedt het Instituut voor Authentiek Leiderschap?

 • Authentic Leadership Programs (als MD-programma) voor Young Professionals;
 • Authentiek leiderschapsprogramma’s voor medewerkers op toekomstige sleutelfuncties;

Authentiek Leiderschapsprogramma: de praktijk

De young professionals volgen een Authentic Leadership Development programma dat bestaat uit drie subprogramma’s:

 1. In de eerste module, Je Authentieke Persoonlijkheid, wordt er gewerkt aan krachtige persoonlijkheid. Je ontwikkelt mentale, emotionele en fysieke veerkracht en wendbaarheid onder alle omstandigheden (ook grote stress). Persoonlijke valkuilen en vastzittende patronen worden voor zover mogelijk opgelost. Je verbetert je zelfbewustzijn en leervermogen. Je leert hoe je anderen kunt veranderen door eerst zelf te veranderen.
  Zelfverzekerdheid, kracht, stressbestendigheid, communicatie, samenwerken en de juiste keuzes maken zijn aspecten die hier aan de orde komen. Deze eerste module richt zich op emotionele, mentale en fysieke weerbaarheid, veerkracht en effectiviteit.
 2. De tweede module, Rite of Passage, verankert mensen duurzaam in hun ware Natuur, hun pure Zelf. Diep zelfvertrouwen in wie je bent en wat je te bieden hebt. Je bent puur in je aanwezigheid en je hele handelen. Hiermee ben je inspirerend en energiek naar de werkvloer toe. Door authentieke mensen op sleutelfuncties te hebben, straalt de hele organisatie betrokkenheid en geloofwaardigheid uit naar de klanten. Klanten vinden het prettig zaken doen.
  In dit programma ontdekken de mensen hun ware Natuur middels een bewezen recept: in de Ware Natuur. Wetenschappelijk is aangetoond dat de pure natuur de plek is om je eigen authenticiteit te vinden. Een plek waar geen afleidingen zijn en waar de tijd en ruimte beschikbaar is om de mooiste versie van jezelf te (her)ontdekken.
  De deelnemers aan dit programma gaan ruim een week op natuurretraite, in de natuur waar deze nog op haar puurst is. Onder professionele begeleiding komen ze als een herboren mens terug.
 3. De derde module, Masterclass Dienend Authentiek Leiderschap, gaat over het in praktijk brengen van je dienend leiderschap vanuit authentieke leiderschap. De resultaten van de voorgaande 2 subprogramma’s vormen de basis voor het succes van dit programma. Jouw organisatie en de deelnemers gaan nu de vruchten plukken van het programma door de deelnemers te laten werken aan praktijkcases met een positief strategische impact.
  De ervaring leert dat bij praktijkcases in MD programma’s de aandacht vooral uitgaat naar het resultaat van de opdracht. De deelnemers verwaarlozen hun vitaliteit en raken verwijderd van hun ware Natuur. Ons programma is juist gericht op de juiste balans tussen deze drie: authentieke persoonlijkheid, ware Natuur en krachtig Leiderschap.

Het resultaat

Na het doorlopen van het gehele programma heb je een groep nieuwe medewerkers opgeleid in praktiserend authentiek leiderschap:

 • Ze hebben een authentieke persoonlijkheid en zijn emotioneel, mentaal en fysiek weerbaar en veerkrachtig onder alle omstandigheden;
 • Ze zijn inspirerend naar de organisatie toe;
 • Ze communiceren authentiek;
 • Ze zoeken samenwerking onder alle omstandigheden zonder de zakelijkheid en doelgerichtheid te verliezen;
 • Qua persoonlijkheid zijn ze klaar voor hun toekomstige sleutelfunctie;
 • Ze vormen de grondleggers van de organisatiecultuur van de toekomst;
 • Ze combineren zelfverzekerdheid, deskundigheid en realiteitszin;
 • Ze handelen op authentieke wijze vanuit visie en passie;
 • Ze boeken (strategische) resultaten en hebben de durf, moed en wilskracht om nieuwe wegen in te slaan en daar resultaten te boeken die zowel goed zijn voor de organisatie als vooral ook voor de klanten en de samenleving;