Masterclass: Dienend Authentiek Leiderschap

Hoe pas ik Dienend Authentiek Leiderschap in de praktijk toe?

De kern van de Authentiek Leiderschap bestaat uit 2 delen:

 1. Je ware Natuur: wie je ten diepste bent en wat je te doen hebt in het leven: je purpose.
 2. je Authentieke Persoonlijkheid: je hoofd, hart, handen en voeten.

De kern van de Dienend Leiderschap bestaat uit 2 intenties:

 1. De eerste is de intentie om anderen te dienen. Een dienend leider is iemand wiens diepste streven het is om anderen te helpen.
 2. De tweede intentie is iets groters te dienen dan onszelf – een hoger doel..

In deze Masterclass: Dienend Authentiek Leiderschap, werk je aan beide vormen van leiderschap, omdat die onlosmakelijk met elkaar in verband staan.

Dienend Authentiek Leiderschap: richting geven aan je leven

Samen met een groep mensen ga je je dienend en authentiek leiderschap samen in de praktijk brengen. Je komt in komt met wie je ten diepste bent. Je ontwikkelt jezelf om je dienstbaar op te stellen voor al die mensen voor wie je een inspiratiebron bent voor een hoger doel dat je nastreeft. 
In deze groep kun je helemaal jezelf zijn. De kracht van de groep is dat je elkaar leert en inspireert. De kennis en wijsheid waarover de groep beschikt is dan ook zeer groot, want het geheel is veel groter dan de som der delen.

Masterclass: Dienend Authentiek Leiderschap: de praktijk

 • Je komt in een groep van 6- 8 deelnemers bijeen, 6 keer per jaar. Het programma bestaat uit vier hoofddelen:
  • Onderhoud:  je authentieke persoonlijkheid en  je verbinding met je ware Natuur op een gezond niveau houden.
  • Intervisie: wat is er gebeurd, wat leer je van de intelligentie en wijsheid van de groep?
  • Leiderschap en co-creatie: waar sta je in je leiderschap en hoe geef je vorm en inhoud aan het vervolg?
  • Ontwikkeling: je leert nieuwe vaardigheden en technieken rondom dienend authentiek leiderschap.

De natuur bestaat al miljoenen jaren en blijft groeien. Daarom blijft de natuur een inspiratiebron en leermeester. Er wordt gebruik  gemaakt van moderne methodieken en de laatste inzichten rondom leiderschap en bedrijfsvoering tijdens deze sessies.

Masterclass: Dienend Authentiek Leiderschap: Het resultaat

 • Je geeft daadwerkelijk richting en invulling aan het leven vanuit wie jij van Nature bent.
 • Je bent voor anderen van betekenis en waardevol zonder je eigenwaarde en authenticiteit te verliezen.
 • Je bent “In service of life”. Je trouw aan een hoger maatschappelijk of organisatie doel, je bent rentmeester van dit hogere doel

Masterclass: Dienend Authentiek Leiderschap: Praktische zaken

 • Voorwaarde voor deelname is dat je het programma Rites of Passage hebt gevolgd.
 • Heb je elders equivalente programma’s doorlopen? Via een intakegesprek kun je ook aansluiten in een van de groepen.