Visie op Authentiek Leiderschap

Het woord “Leiderschap” is een containerbegrip en kent vele betekenissen. Ten eerste wordt het vaak gezien als een functie. De functie van leider in organisatie of teams gaat over de hoogste positie in de ordening. Bij ons gaat Authentiek Leiderschap juist niet over deze functie invulling, maar over hoe jij als mens leiding geeft aan jouw leven. Hoe jij van betekenis bent voor anderen. Hoe jij je unieke talenten voor jezelf en voor anderen inzet.

Authentiek Leiderschap: Leiding geven aan jouw leven vanuit wie je van nature écht bent.
Jouw unieke talenten daadwerkelijk inzetten, zodat die van waardevolle betekenis zijn voor anderen in deze wereld.

Als je kijkt naar de oorspronkelijke betekenis van het woord “leiden”, dan is dit terug te voeren naar woorden als: gidsen, richting geven, voortbrengen, reizen. Leiderschap gaat over richting geven aan je (levens)reis en aan dat wat het voortbrengt.

Authentiek Leiderschap zit in jou

Onze visie is dat iedereen, en dus jij ook, in de kern beschikt over 3 authentieke bronnen, waar je altijd op kunt vertrouwen in jouw leven. Dit zorgt voor een diep zelfvertrouwen in jezelf. Deze bronnen zijn:

enkel logo

  1. Levenskracht, je levensenergie
  2. Innerlijke wijsheid, wat de bron is van jouw unieke talenten
  3. Universele liefde: je voelt en ervaart verbondenheid, eenheid en volwaardigheid

 

 

Als je verbonden bent met de kern van deze 3 authentieke bronnen: zie je jezelf als een vol-waardig mens. Je staat vol in het leven met veel levensenergie. Je voelt je verantwoordelijk voor je eigen leven en met alles wat je hebt meegemaakt. Je volgt je eigen innerlijke normen en waarde voor het leven dat je leidt. Je gaat relaties aan en werkt samen met anderen ten behoeve van wederzijdse welzijn en groei. Je staat ten dienste van het grotere geheel: in Service of Life. Je streeft continu naar vereffening van wederzijds geven en nemen. Je zet stappen in jouw ontwikkeling die op dat moment passend voor je zijn. Je bent een open persoon. Jouw emoties zijn actueel, functioneel, realistisch waardevol en begrensd.

Overlevingsleiderschap vs authentiek leiderschap

Helaas geldt voor velen dat de kern van deze bronnen van authentiek leiderschap gehuld is in sluiers van mist. Deze mensen worden dan niet geleid door deze innerlijke bronnen maar door andere factoren: externe en interne. De externe factoren zijn de zekerheden van een baan, inkomen, status, (social) media, familieregels, vriendengroepen etc. Dit zie je bijv. terug bij mensen die leiderschapsfuncties in organisaties vervullen. Zij worden geleid door externe eisen en verwachtingen van hun omgeving. Tegelijk dragen ze ook hun innerlijke onzekerheden en gekwetstheden (onbewust) met zich mee. Wat zich in de praktijk vertaalt naar dagelijks gedrag van deze mensen bij de uitoefening van hun leiderschapsfunctie. Dit overlevingsgedrag geldt natuurlijk voor iedereen en niet alleen voor mensen in leiderschapsfuncties. Alleen de impact op anderen is in dit geval vele malen groter. In de media zijn dagelijks voorbeelden van dit (overlevings)gedrag te vinden.

Als je aan deze mensen vraagt: “wat zou je nu graag willen?”, dan hoor je antwoorden in de trant van dat ze een betere baan willen, minder stress willen, meer energie willen hebben etc. Hun wensen worden dan vaak vervuld door middel van ander werk, timemanagement training, gezond eten en sporten. Oftewel ze vinden hun oplossing in hun externe of (be)grijpbare wereld. Terwijl de echte vervulling in zichzelf voor het oprapen ligt. Er is alleen moed en lef voor nodig.


Het maakt dus niet uit of je wel of niet een leiderschapsfunctie vervult. Bij het Instituut van Authentiek Leiderschap gaat het om jou als mens.

Wanneer is het tijd voor jou?

  1. om meer leiding te gaan geven aan jouw eigen leven en dan vanuit wie je van nature écht bent?
  2. om jouw unieke talenten te ontdekken en die ook concreet welke dag in te zetten voor anderen?
  3. om van meer waardevolle betekenis te zijn voor je partner, vrienden en maatschappijd?

Het instituut van Authentiek Leiderschap begeleidt je hierin door je te leren hoe je dit uit jezelf kunt halen.


Het Instituut voor Authentiek Leiderschap richt zich op :

  • het hervinden van je authentieke puurheid, je authentieke “jezelf”ik”.
  • Daarnaast helpen we je jezelf te bevrijden van lastige gedragspatronen en overlevingspatronen.
  • We trainen je in nieuw en authentiek gedrag en denken, gebaseerd op jouw bronnen van Authentiek leiderschap.
  • Je ontwikkelt een authentieke persoonlijkheid die zelfbewust, stevig en weerbaar is.